The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.3.1836

Når Thorvaldsen kaldes “den danske Prometheus”, sammenlignes han altså med ildens gud i den antikke mytologi – den gud, der gav menneskene ilden i gave.

Last updated 02.03.2020