The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1806

Se Thorvaldsens brev af 18.6.1806 til Abildgaard.
Om Høyers bemærkning om efterspørgslen på Thorvaldsens arbejder og Slotsbygningskommissionen tøven mht. bestillinger, se også Thorvaldsens tilsvarende bemærkning i hans brev af samme dato. De to kunstnere boede sammen i Rom og har øjensynligt talt sammen om dette og forsøgte vel at lægge pres på Abildgaard i deres breve, som de i dette tilfælde kan have sendt sammen.

Last updated 07.01.2013