The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Thorvaldsen økonomi var ikke så god, at han kunne understøtte sine forældre. Hvis de buster, han havde hjemsendt, blev solgt, skulle pengene været gået til forældrene, sådan som Thorvaldsen senere skrev i brev af 4.2.1809 til C.D. Reventlow.
I 1806 bad Thorvaldsen “…Baron Schubart at skrive til hans Syster Grevinde Schimmelmann at vise Omhygelighed for ham [i.e. Gotskalk Thorvaldsen]. Og at jeg med Taknemlighed derfor vilde ved mit Arbejde vise min Erkjenlihed…”, jf. brev af 23.9.1806.
Det skulle i øvrigt have plaget Thorvaldsen, at han ikke var i stand til at hjælpe sine fattige forældre, se fx referenceartiklen om Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805.

Last updated 07.01.2013