The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.7.1819-9.2.1822

Forkortelse for “suddetto”, dvs. ovennævnte, jf. listen over italienske forkortelser. Der henvises til ovennævnte “2:o Ritratto”, da ordene “rittrato” og “busto”, dvs. portræt og buste, bruges som synonymer.

Der er altså tale om grovhugningen af det andet eksemplar, hvortil lønnen udbetales 13.11.1819. Der udbetales dog allerede 30.10.1819 løn til Bienaimé for en form for arbejde på det andet eksemplar, men da grovhugning af marmorblokken nødvendigvis er det første skridt i arbejdsprocessen, må denne løn altså relatere sig til andet end selve marmorhugningen. Der er muligvis tale om ændringer i modelleringen, hvilket forekommer plausibelt, da busten kendes i to forskellige typer, jf. artiklen Krøller eller ej? Lidt om Wilhelmine Benigna Birons buste.

Last updated 29.03.2017