The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.11.1833

Jf. bevilling af 12.3.1833 fra Frederik 6. (Danske Kancelli) til Thorvaldsen.

Last updated 24.08.2016