The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.11.1833

Dvs. det centrale forvaltningsorgan i den danske stat Danske Kancelli.

Last updated 24.08.2016