The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on [26].8.1805

Thorvaldsens brev blev modtaget af C.F.F. Stanley den 16. august, jf. brev fra Stanley til Thorvaldsen af 16.8.1805. Brevet kendes ikke. Thorvaldsens brev til Stanley blev årsag til en mindre strid mellem Thorvaldsen og Uhden, jf. Uhdens brev af 17.8.1805, dels fordi han ikke skrev til hende ved samme lejlighed, dels fordi Thorvaldsen skulle have spurgt til hundens velbefindende, men ikke til hendes. Det er antagelig denne sidste misforståelse, den efterfølgende forklaring fra Thorvaldsen om hilsner til alle sigter mod. Thiele, op. cit., og Plon, op. cit., p. 38, hhv. antyder eller direkte antager, at Thorvaldsen med vilje kun har spurgt til hunden og ønsket, at Anna Maria Uhden skulle få det at vide. Denne tolkning skal dog sandsynligvis snarere ses som et led i forfatternes glorificering af Thorvaldsen ved at udstille elskerinden negativt.
Stanley skriver i brev af 24.8.1805 til Thorvaldsen, at Signora Anna Maria er “Mezzo Desperato”, fordi hun intet brev har modtaget. Tilsyneladende har dette sammen med Uhdens eget brev sat Thorvaldsen i gang med skriveriet.

Last updated 07.01.2013