The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.1.1842

Dvs. den danske arkitekt G.F. Hetsch, der var involveret i opstillingen af Christian 4.-statuen i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke. Han udarbejdede flere forslag til udsmykningen af kapellet, heriblandt et forslag til en monumental sarkofag, der skulle rumme kisten og samtidig danne base for Thorvaldsens Christian 4.-statue. Der eksisterer i alt 22 tegninger til kapellet i Roskilde Domkirkes Arkiv.
Forslagene blev ikke realiseret.

Last updated 26.04.2016