The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.12.1828

Thorvaldsens ven Christine Stampe citerede senere billedhuggeren for nogle bemærkninger om hans forhold til datteren:


Den lille Pige, nu Fru Paulsen, maatte ikke komme ham nær; “det var saa farligt, naar de saaledes snoede sig om Een, han vilde ikke udsættes for lignende Stød i sit Liv”. “Jeg vil ikke attachere mig til Nogen mere; skal jeg leve, skal det være for Konsten alene.” Han sørgede for, at hun Intet manglede, men undgik at see hende.


Se Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 98.

Last updated 10.03.2016