The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ca. 1.5.1825

Dvs. lattervækkende, morsomme, og ikke latterlig i den nedsættende betydning, ordet bruges i i dag, se Ordbog over det danske Sprog.
Thorvaldsen var kendt for at kunne aflevere vitser og bonmot’er med stenansigt, eller “med den tørreste Mine”, som Bødtcher skriver her.
Se fx den svenske forfatter Per Daniel Amadeus Atterboms karakteristik af Thorvaldsen i hans brev af 14.3.1818.

Last updated 01.02.2016