The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Middle January 1842

Dvs. “Emminentissimo e Reverentissimo”, se evt. Italienske forkortelser.

Last updated 08.09.2015