The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.3.1826

Her husker Thorvaldsen en smule galt. Han forlod Thetis på Malta – og ikke i Napoli – og var ved den lejlighed tydeligvis beklemt ved situationen. I sin dagbog skriver han 17.1.1797: “Om ettermiddagen Kl 5 tog ieg fra fregatten som gek til fra Malta til Tripolig. Det smertede mig at… see den gaa fra mig ieg havde unt ved at skiule min graad…”
Dagbogens senere passager fra Napoli giver dog ikke indtryk af hjemve.
Thiele 1831, p. 39 hævder imidlertid, at Thorvaldsen i Napoli længtes stærkt efter Danmark, og supplerer dette med en historie i note 59, p. 153: “…han boede hos en gammel Kone, der tog saamegen Andeel i hans Bedrövelse, at de oftere sad svömmende i Taarer ligeoverfor hinanden, uden at kunne forstaae hinanden eller vexle et eneste Ord.” Denne historie kunne dog Thorvaldsen dog ikke bekræfte i 1829 direkte adspurgt herom, se brev af 8.1.1829, punkt 10.
Beretningen om, at Thorvaldsen var på nippet til at rejse med fregatten hjem til København, synes han dog at have yndet at fortælle; og det er spørgsmålet, hvorvidt denne historie i nogen grad er en munter myte, senere delvist iscenesat af Thorvaldsen selv? Om dette, se kommentaren til det citerede sted i dagbogen.

Last updated 23.03.2015