The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.1.1807

Det vil sandsynligvis sige de buster, som Thorvaldsen havde sendt hjem til Danmark i 1802, og som han havde bedt Abildgaard om at sælge, se brevet af 18.6.1806. Det drejede sig om busterne af A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg, jf. A208); Homer, A751, Rafael, A752; Agrippa, A759; Cicero, A760 og A761.
Ingen af de nævnte buster blev dog solgt, som Thorvaldsen håbede på.

Last updated 19.01.2015