The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.6.1807

Det kongelige danske bankkontor i Altona overførte de her omtalte 1000 scudi til Thorvaldsen, se brev af 16.5.1807. Pengene var Thorvaldsens forskud på de opgaver, han skulle udføre i forbindelse med Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.
Overførslen af penge fra København til Rom gik via Altona og Livorno sandsynligvis fordi, man kunne undgå kurstab ved at veksle til valutaen hamburger banco, se mere herom i Møntenheder og evt. Veksler.

Last updated 26.11.2014