The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.4.1820

De “adskillige (...) anseete Mænd”, som Moltke omtaler, er p.t. ikke identificeret, men omtales hos Thiele som “en Forening af velhavende Mænd i København”. (Der er ikke tale om de fire medlemmer af Kirkebygningskommissionen, arkitekt C.F. Hansen, gehejmestatsminister og historiker Ove Malling, justitsråd C.F. Lassen og teologiprofessor C.F. Hornemann). Moltke og Holten stod i spidsen for en forening af formuende mænd, der på privat initiativ ville bekoste hugningen i marmor af de to relieffer, fordi man anså den gældende plan om at opsætte dem i gips som opgaven og kunstneren uværdig. Thiele III, p. 43-44.

Last updated 30.12.2014