The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

I Thorvaldsens brev af 8.8.1806 skriver han:
”...jeg søger at tilendebringe mine Arbejder saa snart som mulig for derefter at Rejse tilbage til Kiøbenhavn, da her engen fremmede kommer og alsaa engen bestellen kan vendes som kunde interessere mig.”
Og i brev af 30.1.1807 nævner han også hjemrejsen.

Last updated 31.10.2014