The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.6.1827

Et kongeligt reskript, var i Danmark under enevælden en skriftlig tilkendegivelse eller befaling fra kongen, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Kongens befaling var, at Kirkebygningskommissionen skulle få Thorvaldsen til – inden årets udgang – at meddele, hvilke kunstværker, der var færdige til hjemsendelse i 1828.

Last updated 19.08.2015