Comment on 1771-72

Sangens drøm om frihed er møntet på en løsrivelse fra Danmark og blev forfattet kort efter en kontrovers med Struensee, jf. Nordahl Bruns biografi. Nordahl Brun gav også udtryk for sin kritik af det danske overherredømme i teaterstykkerne Zarine og Einer Tambeskielver (begge 1772).
Norge blev løsrevet fra Danmark knap et halvt århundrede senere med Eidsvoll-forfatningen, der blev vedtaget 17. maj 1814. Herefter kom det under svensk overherredømme, dog med selvstyre. Landet opnåede fuld selvstændighed i 1905.

Last updated 27.06.2014