The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.1.1819

Antagelig menes her psiche, jf. Thorvaldsens statue af Psyche, A26, der siden 1809 havde været så langt fremskreden i marmor, jf. A821, at den kun ventede på Thorvaldsens færdiggørelse, jf. brev af 4.2.1809 fra Thorvaldsen til Herman Schubart. Ifølge en artikel i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 28.2.1820, havde den engelske kunstsamler Henry Philip Hope senest på dette tidspunkt erhvervet en marmorversion af Psyche. Der er formentlig tale om den samme version, som museet i 1917 købte tilbage, jf. artiklen Overpræsident Jensens Formandskab. Der kunne være tale om udgifter i forbindelse med afsendelsen af denne. Der findes dog også to andre versioner af Psyche i marmor i privatsamlinger i Danmark og England, som også kunne være den her omtalte version, jf. Arkkataloget, Thorvaldsens Museum.

Last updated 25.06.2014