The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.7.1805

Thiele II, p. 29 giver en forklaring på Schubarts “Idée”:
“Hos hvem skulde vor Kunstner, efter Schubarts Mening anbringe denne Undskyldning, for at kunne følge et saa fornuftigt Raad, som det, at reise bort fra Roms aria cattiva?”
Thiele mener, at Thorvaldsen havde behov for at slippe ud af klørene på sin romerske kæreste Anna Maria Uhden, og at han kun behøvede “et lidet Tillæg til hans egen Villieskraft, en tilstedeværende Tilskyndelse, for at han med Raskhed fattede en beslutning, og, trods alle Indvendinger, gjorde hvad han vilde.”
Thiele beskriver generelt Uhden i negative vendinger, og opfattede tydeligvis Thorvaldsens afhængighed af hende som usund, se mere herom i Uhdens biografi.
Trods Thieles fordomsfuldhed er der ingen tvivl om, at Thorvaldsens og Uhdens forhold var stormfuldt. Da han faktisk tog afsted til Montenero i august samme år, forlod han sin romerske kæreste i vrede, som det fremgår af Uhdens brev af 17.8.1805, se også Thiele II, p. 33.
Men vreden drev over, se Thorvaldsens svar af [26].8.1805.

Last updated 08.05.2014