The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.3.1818

Thorvaldsen havde en lille gårdhave i forbindelse med sine tre atelierer på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini, jf. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom. Det er formentlig denne gårdhave, gartneren har gravet igennem og tilsået.

Last updated 11.04.2014