The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.9.1825

Jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet, samt Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, 1826, kat.nr. 144-183, i referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 20.02.2014