The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1801

Sandsynligvis den tysk-danske storkøbmand Constantin Brun.
Hvad de to kasser rummede, vides ikke, men at Thorvaldsen har henvendt sig desangående, skyldes antagelig, at Brun var besvogret med Friedrich Münter, der var Georg Zoëgas gode ven. Zoëga og Münter stod i tæt brevkontakt mellem Rom og København, og de to kasser kan da muligvis have været en del heraf. Zoëga kunne have bedt Thorvaldsen forhøre sig om kassernes skæbne, når han alligevel skulle undersøge, hvad der var sket med hans egne kasser.

Last updated 25.09.2007