The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.9.1804

Det er bemærkelsesværdigt, at Schubart nævner tallet 13 om antallet af figurer i den nu forsvundne originalmodel til Musernes dans på Helikon, da det ikke helt fuldførte marmoreksemplar A705 kun rummer syv muser, tre gratier og én Apollon, dvs. i alt 11 figurer. Denne mangel blev udbedret, da Thorvaldsen omarbejdede relieffet i 1816, A341.
Det vides ikke, hvorfor der mangler to muser (bag de to muser til venstre for De tre gratier) i det tidlige marmoreksemplar, men det hævdes i Gertrud Hvidberg-Hansen et al. ed.: Alt dandser, tro mit Ord!, Thorvaldsens Museum 2005, p. 121, at Thorvaldsen sandsynligvis ikke var klar over det rigtige antal muser.
Det kan dog ikke være korrekt, når man tager Schubarts bemærkning i betragtning (hvad man øjensynlig ikke har gjort). Det ville også være højst mærkværdigt, hvis ikke familien Schubart eller andre skulle have korrigeret Thorvaldsen, såfremt han virkelig skulle have været uvidende om antallet af muser.
Den i dag forsvundne originalmodel stod indtil sommeren 1805 på Montenero, og Schubart havde da rigelig tid til at opdage de to manglende muser. Thorvaldsen ville ligeledes have haft god tid til at ændre på antallet, før marmorhugningen blev igangsat.
Hvorfor der mangler to muser i den første ufuldendte marmorudgave af relieffet, A705, er dog stadig uvist. Det kunne tænkes, at marmorhuggeren glemte dem, da de to manglende muser er i meget fladt relief og delvis skjulte bag to andre muser.
De manglende figurer kan have været årsag til, at relieffet i denne tidlige udgave forblev ufuldendt, men det kan også skyldes, at Thorvaldsen ikke var tilfreds med marmoreksemplaret. Han skrev nemlig i brev af 6.6.1807 til Schubart, at relieffet er “nesten færdig”. Billedhuggeren tilføjer dog, at “det gjør mig unt at marmoret ikke er faldet saa godt ud som jeg ønskede der er endel Pletter Dersom jeg var vis paa at finde et andet Stykke frii for Pletter saa velle jeg gierne giøre det om igen.” Her nævner Thorvaldsen tydeligvis ikke de to manglende muser, men da de som nævnt skulle hugges i meget fladt relief, kan det tænkes, at de på daværende tidspunkt ikke var hugget endnu.
I al fald endte den første ikke helt fuldendte version af Musernes dans på Helikon, A705 i kælderen i Casa Buti, hvor Thiele fandt det i 1844, se Thiele I, p. VIII-IX.
Man kan vel konkludere, at fuldendelsen af relieffet blev opgivet først og fremmest pga. de grå “pletter” i marmoret, hvilket overflødiggjorde hugningen af de to manglende muser i baggrunden af musegruppen til venstre for gratierne. Muligvis forblev relieffet også ufuldendt pga. familien Schubarts økonomiske vanskeligheder.

Last updated 17.02.2014