The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.2.1819

Både bestilleren Pfyffer von Altishofen og mellemmanden mellem denne og Thorvaldsen, Heinrich Keller, var utålmodige efter at få modellen af Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, færdiggjort og udleveret af Thorvaldsen. Aftalen var blevet endeligt bekræftet i den tidligere mellemmand, Vincenz Rüttimanns brev til Thorvaldsen af 7.9.1818. Siden var stort set intet sket, selvom arbejdet så småt blev påbegyndt i januar 1819, jf. brev af 6.1.1819. Først 3.7.1819 kunne Keller melde, at modellen til monumentet var færdig. Denne originalmodel befinder sig i dag i Historisches Museum Luzern. Se referenceartiklen for mere om bestillingen.

Last updated 19.09.2013