The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.11.1804

Allerede tidligt i sin karriere blev Thorvaldsen sammenlignet med den antikke billedhugger Praxiteles, se referenceartiklen Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles.
Stanleys brug af hædersbetegnelsen er dog ikke uden det venligt, ironiske drilleri, der præger hans breve til Thorvaldsen.

Last updated 03.09.2013