The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1845

Dvs. den italienske købmand og bankier Heinrich Mylius, der var bosat i Milano. Det vides p.t. ikke, om den hugning i marmor af selvportrætstatuen til Mylius efter Elisa Paulsens eksemplar, som Stampe her lægger op til, blev til noget.

Last updated 04.09.2015