The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.3.1798

Hørkræmmer Niels Nielsen Hvidt.
Iflg. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, p. 533 blev dødsfaldet meddelt af enken i april 1798 i en dødsannonce i Københavns Adresseavis. Brevet dokumenterer dog, at selvmordet må have fundet sted senest 23.3.1798.

Last updated 28.06.2007