The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Niels Nielsen Hvidt

Hvidt virkede som hørkræmmer og hofagent i København. Gotskalk Thorvaldsen fortæller om hans død ved egen hånd i brev af 23.3.1798 til Thorvaldsen.
Hvidts søn var ministeren og handelsmanden L.N. Hvidt, som ved faderens død måtte overtage hans forretning.

Last updated 07.01.2013

Niels Nielsen Hvidt

Niels Nielsen Hvidt (With) 1738-1798 Danish Købmand og handelsmand
Mentioned in1 Doc.