The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.3.1798

Dvs. at indsende et arbejde til Kunstakademiet. Dette var “pensionæren” Thorvaldsen forpligtet til iflg. sin instruks af 23.8.1796 fra Kunstakademiet.
Han hjemsendte i sommeren 1798 sin gruppe Bacchus og Ariadne, A1 og portrætbusten af Tyge Rothe, A225 og informerede Kunstakademiet herom i brev af 30.6.1798. Pakken med værkerne var imidlertid stilet direkte til Abildgaard, som var bortrejst og blev væk indtil sommeren 1799. Den blev derfor opmagasineret i et pakhus på Toldboden og Bacchus og Ariadne blev først forevist Akademiet 30.9.1799.
Se referenceartikel om hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798.

Last updated 30.04.2015