The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1825

15.4.1825

The brig St. Croix leaves the Danish West Indies bound for Italy in order to collect some of Thorvaldsen’s works of art.

Primary sources

  • Letter dated 4.6.1825 from Martinus Christian de Klauman to Thorvaldsen (“den danske Gouverneur beholdt mig saalænge der [Dansk Vestindien] for at holde Farvandet rydeligt for Søe Røvere af hvilket Utøy der sværmede Endeel”).

Other references

Last updated 07.03.2016