Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1844

  • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 0000
  • Denne artikel er under udarbejdelse

    Størsteparten af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger blev fragtet fra Rom til København med den danske flådes skibe i årene 1825 til 1845. Denne referenceartikel omhandler hjemsendelsen i 1844.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: -
Afgang Livorno: 6.10.1844
Ankomst København: 17.11.1844 (16.11.1844 jf. Degenkolv)
Skib: Fregatten Gefion
Kaptajn: H.G. Garde
Besætningsmedlemmer:
Passagerer:
Antal kasser: 136 kasser, skulpturer og relieffer af Thorvaldsen, Thorvaldsens tegninger, Thorvaldsens breve, Thorvaldsens dagbog samt 11 marmorblokke
Transportlister: 7.10.1844
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Hjemsendelsens forløb

Hjemsendte kunstværker

References

  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 51.
  • [H.G.] Garde: ‘Erindringer fra Fregatten Gefions Togt i 1844’, in: Nyt Archiv for Søvæsenet, 4. bind, København 1845, p. 186-209.

Last updated 25.08.2020