Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

Commission for the Duke of Augustenborg

DENNE ARTIKEL ER UNDER UDARBEJDELSE

Kunstværkerne

Hertug af Augustenborg Christian Carl Friedrich August
(Bror til Caroline Amalie og Friedrich August Emil, gift med Louise Danneskiold-Samsøe)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Christian Carl Friedrich August Originalmodel April 1819 A204 Modelleret i Rom
Christian Carl Friedrich August Marmorversion 1819 A203


Prinsen af Nør Friedrich August Emil
(Bror til Caroline Amalie og Christian Carl Friedrich August)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Friedrich August Emil Originalmodel April 1819 A206 Med paludamentum, modelleret i Rom
Friedrich August Emil Marmorversion 1819 A205
Louise Danneskiold-Samsøe
(Hustru til Christian Carl Friedrich August, datter af Conrad Danneskiold-Samsøe og Henriette Danneskiold-Samsøe)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Louise Danneskiold-Samsøe Originalmodel 1820 A216
Marmorversion efter 1822
Conrad Danneskiold-Samsøe
(Gift med Henriette Danneskiold-Samsøe)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Conrad Danneskiold-Samsøe Originalmodel 1820 A214
Marmorversion efter 1822

Omtale i breve og regnskaber

Thorvaldsen arbeeider nu paa begge vore Prindsers Byster, som ere lykkedes til den frappanteste Lighed.”

Brev af 1.5.1819 fra Rud Bay til Gottlieb Schønheyder

“Erkulo har med overmaade megen stadighed dageligen arbeidet i Værkstædet og det han har endt er noget af det Beste; naar jeg untager Tenera[n]i. I sine Fritimer arbeider Erkulo paa Prinsen af Augustenborgs Byste.”

Brev af 19.8.1820 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen

“Idet jeg har den Fornøjelse at melde Ds. Durchl: at Deres og Prindsens Büster nu ere udførte i Marmor og til Deres Befaling naar det behager Dem maa jeg ikke undlade at bemærke at jeg siden mit Besøg i Fædrelandet slet Intet har hørt om Afsendelsen af Modellerne som jeg udarbejdede i Sjelland til Deres Gemalindes og H.E. Greve Danneskjolds Büster. Saasnart de komme mig tilhænde skal jeg bestræbe mig for at udføre dem i Marmor som snarest.”

“Ang: de større Værker som ifølge Ds. Durch-ds Bestilling udføres i mit Værksted: Graziegruppen og Mercuren, da har jeg den Fornøjelse at melde Ds. D: at begge ere vidtfremmede i Marmoren som jeg havde den Lykke at finde meget skjønt og plettefrit, og at begge disse Værker om ikke lang Tid ville kunne afleveres til Ds. D-heds Ordre. Med Hensyn paa de meget betydelige Udgifter som mine senere Arbejder have foranlediget tager jeg mig den Frihed at bemærke at det kunde convenere mig hvis det maatte behage Ds Durchl: at fremsende mig med Første i Vexel paa en Banquier i Rom en Deel af Bestillingssummen f: ex: en 3die. eller en 4de. Deel af samme, nemlig enten 4000 (en Trediedeel) eller 3000 Scudi (en 4de Deel) af samme. Den øvrige Sum kan gjerne henstaae (om det saa behager Ds. D.) indtil Afleveringen af disse Værker til D. D-s Ordre. – Jeg venter herom med Første Ds. D-s gunstige Svar.”

Brev af 13.2.1822 fra Thorvaldsen til Christian Carl Friedrich August

Last updated 23.04.2016