Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 18101898
Søgningen gav 60 hits
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Maj 1804 - 24.3.1844 Bopæl i det romerske pensionat Casa Buti, Via Sistina 46, 1. sal, Rom.
15.10.1822 Får anbefalet H.W. Bissen af Peder Malling per brev.
2.6.1823 Får anbefalet H.W. Bissen af Christian (8.) Frederik.
Tidligst 25.9.1824 - senest 10.10.1824 H.W. Bissen ankommer til Rom og opsøger Thorvaldsen.
24.12.1824 Danskere fejrer juleaften i Rom sammen. Til stede er Just Mathias Thiele, Hermann Ernst Freund, Hans Harder, Johan Christian Fick, Andreas Ludvig Koop, N.L. Høyen, H.W. Bissen, Jørgen Jørgensen, Ludvig Bødtcher, Ernst Meyer, F.C. Hillerup og Hans Christian Holten.
Thorvaldsen deltager ikke. En sang af Bødtcher synges og Meyer portrætterer selskabet i en radering.
April 1825 Afskedsfest for Just Mathias Thiele og Hans Christian Holten med deltagelse af bl.a Thorvaldsen, Hermann Ernst Freund, H.W. Bissen, Joseph Hermann og Ludvig Bødtcher. Festen afsluttes med nattevandring på Forum Romanum og i Colosseum. Selskabet blev malet af Dietrich Wilhelm Lindau.
1826 - 1827 Portrætteres i blyantsskitse af H.W. Bissen.
24.12.1826 Juleaften fejres af danskere i Rom i Thorvaldsens og Hauchs værelser i Casa Buti. Selskabet består af mindst 19 personer, heriblandt Bissen, Freund, Thorlacius, Abrahams, Schmidt, Bødtcher, Koop. Antikke gemmer fra Thorvaldsens samling udloddes som gaver. En komedie af Abrahams opføres. Sange af Hauch og Bødtcher synges.
31.12.1826 Nytårsaften fejres af danskere o.a. i Rom i Thorvaldsens lejlighed. Til stede bl.a. Bissen, Freund, Thorlacius, Abrahams, Schmidt, Bødtcher, Koop, Hauch, familien Buti, Senff, Wolff, Trentanove m. fl.
2. akt af Holbergs Jacob von Thyboe opføres.
November 1827 - juni 1831 Konturtegninger til stik af Thorvaldsens skulpturer udføres af H.W. Bissen og Dietrich Wilhelm Lindau. Stikkene er til J.M. Thieles biografi om Thorvaldsen.
Tidligst 1830 Napoleon Bonaparte, A732, fuldført under tilsyn af H.W. Bissen.
Tidligst 16.1.1830 H.W. Bissen genoptager arbejdet for Thorvaldsen efter sygdom.
18.1.1830 Modtager skriftlig anmodning fra H.W. Bissen om lån af busten af Christian (8.) Frederik til udførelse i marmor (jf. A753 og A197) bestilt af Joseph Hambro.
22.1.1830 Forlader Rom for at rejse til München sammen med den tyske greve, jurist og diplomat Carl Otto Friedrich von Voss (1786-1864).
29.1.1831 Jonas Collin står i spidsen for bestillingen på en portrætbuste af Thorvaldsen, udført af H.W. Bissen.
Påbegyndt 23.3.1831 - fuldført 13.1.1832 H.W. Bissen udfører portrætbuste af Thorvaldsen, G119.
Tidligst 8.8.1832 Thorvaldsen efterspørger og modtager studiemateriale om Johann Gutenberg til udførelsen af Gutenberg-monument, jf. A114, A115, A116.
6.4.1833 Anbefaler H.W. Bissen til at udføre frisen til Christiansborg Slots riddersal, jf. den senere Ceres og Bacchus-frise (brændt 1884).
Påbegyndt sommer 1833 - fuldført 28.6.1834 Monumentet Johann Gutenberg, A114, udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen.
Senest august 1833 Tegninger efter lerskitser til monumentet Johann Gutenberg, A114 sendes til Gutenberg-kommissionen.
Efterår 1833 Udkast til relieffet Bogtrykkerpressens opfindelse, A118 (forarbejde til A116, udført af H.W. Bissen). Del af Gutenberg-monumentet, A114.
Efterår 1833 - 28.6.1834 Bogtrykkerpressens opfindelse, A116 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
Efterår 1833 - 28.6.1834 Opfindelsen af de bevægelige typer, A115 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
6.12.1833 Til oplæsningsaften hos H.C. Andersen, der læser Agnete og Havmanden. Blandt deltagere var med sikkerhed H.W. Bissen, Fritz Petzholdt, Andreas Ludvig Koop og Henrik Hertz.
Påbegyndt 3.2.1834 - fuldført 28.6.1834 Statuen til monumentet Johann Gutenberg, A114. Lermodel til gipsafstøbningen, jf. A117 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen.
2.8.1834 H.W. Bissen rejser fra Rom.
Tidligst 3.12.1839 - primo januar 1840 Frederik 6., A141.
9.10.1841 H.W. Bissen med familie kommer til Rom.
Tidligst 10.10.1841 Thorvaldsen og Christine Stampe viser Emilie Bissen, f. Møller (gift med H.W. Bissen) rundt i Rom.
1843 Herkules, A15, forarbejde til A14.
1843 Minerva, A17.
1843 Nemesis, A19.
1843 Æskulap, A20.
16.3.1843 Ordenskapitlet rykker for et udkast til Thorvaldsens våbenskjold.
Tidligst 1844 Musernes dans på Helikon, A340, hugget af Georg Christian Freund efter A341 under tilsyn af H.W. Bissen.
24.3.1844 Ved Thorvaldsens død bliver H.W. Bissen eksekutor af Thorvaldsens bo og udfører og tilser herefter udførelsen af Thorvaldsens ufuldendte værker i marmor.
31.3.1844 - 18.9.1848 Victoria med sit firspand udføres af H.W. Bissen. Opsættes på taget af Thorvaldsens museum, jf. A48.
Antagelig 1845 - 1846 Minerva, jf. A17, modelleres og afstøbes i gips under tilsyn af H.W. Bissen.
19.6.1845 Friedrich Wilhelm 4. bestiller en marmorkopi af et af Thorvaldsens værker, A602, A29, eller A32, hos H.W. Bissen. Det vides ikke, om værket blev realiseret.
Antagelig senest 1846 Nemesis, jf. A19, modelleres og afstøbes i gips under tilsyn af H.W. Bissen.
1846 - 1862 Jason med det gyldne skind, (tidl. A51) hugget af Brynjulf Larsen Bergslien under tilsyn af H.W. Bissen efter A52. I dag opstillet på Københavns Rådhus.
Antagelig senest 1847 Æskulap, jf. A20, modelleres og afstøbes i gibs under tilsyn af H.W. Bissen.
1847 Conradin (udført af den tyske billedhugger Peter Schöpf (1804-1875) efter A150) opstilles i Santa Maria del Carmine, Napoli.
Sommer 1849 - forår 1850 Frederik 6., jf. A859, kopihugges af H.W. Bissen, bestilt af A.W. Moltke, Bregentved.
Fuldført 1856 Horace Vernet, A253, fuldført i København af H.W. Bissen efter A254.
Fuldført 1858 Marianna Florenzi, A727, hugget under tilsyn af H.W. Bissen efter A278.
1859 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, A771, hugget af H.W. Bissen efter A162.
1859 Håbets gudinde, A46, hugget af H.W. Bissen efter A47.
Fuldført 1861 Vulkan, A8, hugget af Brynjulf Larsen Bergslien efter A9 under tilsyn af H.W. Bissen. Arbejdet blev påbegyndt i Rom senest april 1838.
1861 Amor og Psyche, A27, hugget af Georg Christian Freund efter A28 under tilsyn af H.W. Bissen.
Fuldført 1862 Mars og Amor, A6, hugget af Brynjulf Larsen Bergslien efter A7 under tilsyn af H.W. Bissen.
1863 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, A166, hugget af C.C. Olsen efter A167 under tilsyn af H.W. Bissen.
1864 Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, A31, hugget af Georg Christian Freund efter A32 under tilsyn af H.W. Bissen.
1864 Parcerne, A365, hugget af C.C. Olsen efter A366 under tilsyn af H.W. Bissen.
1865 Alexander den Store sætter Persepolis i brand, A514, hugget af Brynjulf Larsen Bergslien og C.C Olsen efter A515 under tilsyn af H.W. Bissen.
1865 Briseis og Achilleus, A489, hugget af Georg Christian Freund efter A490 under tilsyn af H.W. Bissen.
1866 Georgiana Elizabeth Russell, A773, hugget af Georg Christian Freund efter A173 under tilsyn af H.W. Bissen.
1867 - 1870 Hektor og Andromache, A776, hugget af H.W. Bissen og Vilhelm Bissen efter A501.
1868 Hektor hos Paris og Helena, A774, hugget af Georg Christian Freund efter A499 under tilsyn af H.W. Bissen.
1886 - 1888 Wlodzimierz Potocki, A794, hugget af Vilhelm Bissen efter A155.