Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Andreas Ludvig Koop

Historiemaleren Koop mødte Thorvaldsen i Rom, hvortil han flyttede i 1821 og forblev resten af sit liv.

Hans karriere tegnede indledningsvist lovende, og Thorvaldsen hjalp ham med adskillige rosende anbefalingsskrivelser til Fonden ad usus publicos, som i flere omgange tildelte ham stipendier. Han blev dog aldrig agreeret ved Kunstakademiet i København og kom efterhånden i økonomiske vanskeligheder, da han ikke kom i betragtning til større bestillinger. I denne periode understøttede Thorvaldsen ham ved at bestille kopier af værker i sin samling og med almisser i ny og næ.

Koop levede papirløst med Giacinta Maria Francesca, tidligere gift Thrane, indtil de i 1825 blev ægtefolk.

I Thorvaldsens malerisamling findes en kopi af Karl Joseph Begas’ Portræt af Thorvaldsen, B168, udført af Koop.

Portrættet af Koop til højre blev fremstillet af Ernst Meyer 1825. Det er et udsnit af en radering, der gengiver 12 danskere, der opholdt sig i Rom ved juletid 1824. Raderingen findes bl.a. i Den kongelige Kobberstiksamling.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Koop repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

Sidst opdateret 09.04.2015

Ernst Meyer: 12 portrætter, Rom 1825, detalje Koop

Andreas Ludvig Koop

1792-1849 Dansk Maler
Til Thorvaldsen4 dok.

Omtalt i38 dok.