Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Fritz Petzholdt

Denne biografi er under udarbejdelse.

Petzholdt opholdt sig i Rom og Italien 1830-36, hvor han lærte Thorvaldsen at kende.

Petzholdt tog i 1832 initiativ til at indsamle en række bøger af danske forfattere til glæde for de danskere, der opholdt sig i Rom. Han bad sin ven i København, Edvard Collin om bistå sig. Collin fik da “ved Understøttelse af danske Forfattere og Forlæggere… indsamlet en Samling af omtrent 300 Bind gode danske Bøger, som Begyndelsen til et Bibliothek for vore Landsmænd i Rom”. Samlingen blev sendt fra København til Rom i april 1832, se brev af 21.4.1832.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Petzholdt repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

Sidst opdateret 01.03.2016

Fritz Petzholdt

Ernst Christian Frederik (Fritz) Petzholdt 1805-1838 Dansk Maler
Omtalt i10 dok.