Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig marts 1797

De to danske egenhændige brevudkast i tekstfelt 1 og 2 er antagelig udkast til samme brev.
Et hjørne af papiret i tekstfelt 2 er afrevet, så de første seks linjer af den ene tekststump er ufuldstændige.
Udkastet i dette tekstfelt gengives hos Thiele I, p. 106 med udfyldning af hullerne.
Da brevmodtageren tiltales med et Du, er teksten stilet til en nær ven, som også kendte Thorvaldsens forældre, antagelig Jørgen West. Se i øvrigt særskilt artikel Dus med Thorvaldsen.
Det forekommer rimeligt at antage, at konceptet skal dateres til omkring 20.3.1797, se dateringsdiskussionen i den generelle kommentar.

Sidst opdateret 21.08.2017