7.10.1838

Afsender

Ordenskapitlet

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr ConferentsraadI Thorwaldsen, / DirecteurII for det Kongelige Academie / for de skjønne Kunster, Storkors af den / würtenbergske FriederichsordenIII, CommandeurIV / af Dannebrogordenen og flere Ordener, / DannebrogsmandV. –

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ordenskapitlet giver Thorvaldsen bæretilladelse til hans udenlandske ordener.

Dokument

Paa en af det Kongelige Ordens Capitul nedlagt allerunderdanigst Forestilling, har det behaget Hs Majestæt KongenVI allernaadigst at tillade Herr ConferentsraadenVII at bære følgende Dem tildeelte fremmede Ordener, nemlig:
1, den würtenbergske Friederichsordens StorkorsVIII.
2, den würtenbergske Krones CommandeurkorsIX.
3, den sachsiske Civilfortjenesteordens CommandeurkorsX. –
4, den bayerske Krones CommandeurkorsXI.
5, Decorationen som Officeer af ÆreslegionenXII.
6, ......”….. som Ridder af Ordenen delle due SicilieXIII.
7, ......”….. som Ridder af WladimirordenensXIV 4de. Klasse.
8, ......”….. som Ridder af den preussiske røde ØrnXV. –
9, ......”….. som Ridder af corona di ferroXVI.
og 10, Decorationen pro meritis fra St: LuccaXVII.
Ved at meddele Deres Høivelbaarenhed denne Hs Majestæts Allernaadigste Resolution, beder jeg Dem tillige modtage min Lykønskning til den Anerkjendelse, De som Europas første Kunstner, har fundet hos alle Regjeringer.

Kjøbenhavn, den 7’. October 1838.
JS Møsting.

/ LindbergXVIII

Generel kommentar

Dette dokument er en såkaldt bæretilladelse. Det danske ordenskapitel skulle dengang – som i dag – godkende, at danske statsborgere bar udenlandske ordener. Denne tilladelse blev udstedt umiddelbart efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark 17.9.1838 og gælder de 10 ordener, han havde modtaget indtil da. Han blev portrætteret af C.A. Jensen året efter med både sine danske og de her omtalte udenlandske ordener på brystet, se portrættet og læs mere om billedhuggerens ordener i Thorvaldsens udnævnelser.

Arkivplacering

m29 II, nr. 68

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

N15 Korset til den württembergske Friedrichs-orden, ca 1837, inv.nr. N15
N14 Kommandørkorset til den württembergske krone-orden, ca 1827, inv.nr. N14
N19 Bånd til den saksiske civilfortjenstorden, ca 1828, inv.nr. N19
N10 Kommandørkors til den bayerske krones civilfortjenstorden, ca 1829, inv.nr. N10
N21 Korset til den franske æreslegion, ca 1831, inv.nr. N21
N24 Ridderkors til ordenen af Begge Sicilier, ca 1814, inv.nr. N24
N25 Ridderkors til den russiske Wladimirorden, ca 1823, inv.nr. N25
N20 Ridderkorset til den prøjsiske røde ørns orden, ca 1825, inv.nr. N20
N9 Bånd til den østrigske jernkroneorden, ca 1819, inv.nr. N9
N23 Korset til Ordine del Moretto / Maurerordenen fra Accademia di S. Luca, ca 1825, inv.nr. N23

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd 10.9.1838.

 2. Thorvaldsen havde været direktør for Kunstakademiet siden 28.3.1833.

 3. Thorvaldsen fik tildelt Friedrichordenen 8.2.1837, N15. Denne orden fandtes indtil 1856 kun i én klasse, der blev rangeret på linje med et storkors, hvorfor Thorvaldsen her betitles som storkorsridder.
  Se tysk Wikipedia.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829, jf. N6.

 5. Thorvaldsen blev udnævnt til Dannebrogsmand 22.10.1833.

 6. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 7. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd 10.9.1838.

 8. Thorvaldsen fik tildelt Friedrichordenen 8.2.1837, N15. Denne orden fandtes indtil 1856 kun i én klasse, der blev rangeret på linje med et storkors, hvorfor Thorvaldsen her betitles som storkorsridder.
  Se tysk Wikipedia.

 9. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Kroneordenen, Württemberg, 2.2.1827, N14.

 10. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Den Kongelige Civilfortjenstorden, Sachsen, 26.3.1828, jf. N19.

 11. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Kroneordenen, Bayern, 18.2.1829, N10.

 12. Thorvaldsen blev udnævnt til officer af Æreslegionen, Frankrig, 1.5.1831, N21

 13. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Begge Sicilier, 28.1.1814, N24.

 14. Thorvaldsen blev udnævnt ridder af Wladimirorden, Rusland 6.2.1823, N25.

 15. Thorvaldsen blev udnævnt ridder af Den Røde Ørneorden, Preussen 20.1.1825, N20.

 16. Thorvaldsen blev udnævnt ridder af Jernkroneordenen (corona di ferro), Østrig 10.6.1819, jf. N9.

 17. Dvs. den orden, der officielt klades Ordine del Moretto / Maurerordenen fra Accademia di S. Luca, Pavestaten. Thorvaldsen fik tildelt ordenen 16.12.1825, N23.

 18. Sekretær og kasserer ved Ordenskapitlet, senere konferentsråd Hans Jørgen Lindberg (død 1863), jf. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, p. 689.
  Se også listen over ansatte i Ordenskapitlet 1808-43.

Sidst opdateret 20.01.2017