26.11.1840

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Nysø

Afsenderinfo

Rødt papirdækket segl.

Modtager

C.F. Wilckens

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Hr Wilckens / hos ConferensRaad Thorvaldsen / paa / CharlottenburgI

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Gipseren skal afstøbe et stykke af en frise, sandsynligvis Indtoget i Jerusalem, Nysø20.

Dokument

Nysøe d. 26 novb: 1840

GibserenII skal forme et Stykke af FrisenIII, og ikke mere føren jeg kommer til Kjøbenhavn, som vel blive i neste MaanetIV

Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Nysoe, November 26th 1840

The plasterer must form a piece of the frieze and no more until I arrive in Copenhagen, which I think will be next month

Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er uvist, hvorfra og hvornår brevet kom i Thorvaldsens Museums besiddelse, antagelig i begyndelsen af det 20. århundrede.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 147

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

Kommentarer

  1. Jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  2. Der kunne her være tale om Johanne Juliane Antonetti, der drev gipseriet Antonettis Enke i København.

  3. Der er muligvis tale om frisen Indtoget i Jerusalem, gipsafstøbning, Nysø20, som gipseren Johanne Juliane Antonetti sendte en regning til Christine Stampe for den 10.3.1843.

  4. Thorvaldsen rejste til København senest 8.12.1840, da han deltog i en barnedåb i Vor Frue Kirke den 9.12.1840.

Sidst opdateret 22.02.2017