12.8.1808

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Sort laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: “LIVORNO”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigre / Sigr Alberto Thorwaldsen / ProfessoreI nell’ accademia delle belle / arte a Copenhagen, Scultore Celebre / à Roma / al Café TedescoII / Strada Condotta.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart foreslår Thorvaldsen at rejse til Montenero og så derefter følge med ham, Jacqueline Schubart og deres fælles venner tilbage til Rom.

Dokument

MonteneroIII den 12 August 1808

Om De vidste min gode Thorwaldsen hvor glade og fornøyede vi leve her paa Montenero, og hvor godt og skjøndt det StudiumIV er som vi have indrettet for Vore Romerske MuserV, saa ilede De vist med at forene Dem i denne Venne Kreds; men hvad der maaskee endnu meere kan bevæge Dem til at forlade Rom og komme hid, er at vi have foresadt os min KoneVI og jeg at følge med vore fortreffelige Konstnere til Rom, og gaae over Peruggia, Narni Terni, Assisa, Cortona, kort sagt, at opholde os hvor der er noget interessant at see. Vi tænke i Midden af September at begive os paa denne ValfartVII, og hvis De kunne kommeVIII sidst i August saa fulgte De med os og vore andre gode Venner. Før den 15de September reiser vi ikke af, eftersom vi vil høytideligholde den 10deIX her paa vort yndige Montenero.

Jeg beder Dem at komme saa snart som mueligt. De vil forefinde vore Landsmænd LundX og WahlXI ret friske og muntre. De har været meget flittige. Lund har snart fuldendt hans skjønne SkitzeXII, og Wahl arbejder paa sin. EberleinXIII beskjæftiger sig med hans hellige FamilieXIV og MatthæiXV giør Cameer, og nu tager han fat paa 4 Store VaserXVI eller Urner, saa at ingen er ledig i mit Huus.
Vi vente utaalmodig vor elskede Thorwaldsen, og imidlertid omfavner jeg ham hjertelig

B[aron] de Schubart

Arkivplacering

m2 1808, nr. 3

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 101.

Andre referencer

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København 23.9.1804.

 2. Dvs. Caffè Greco, der stadig ligger i Via dei Condotti. Her modtog Thorvaldsen ofte sin post i sine tidlige Rom-år.

 3. Dvs. familien Schubarts sommersted i Montenero, et bakket område ca. 7-8 km syd for Livorno.

 4. Dvs. et værksted – af det italienske studio, som betyder atelier, værksted.

 5. Dvs. familien Schubarts kunstnervenner, som boede i Rom – bl.a. de kunstnere, der nævnes nedenfor.
  Schubart hentyder muligvis også til Thorvaldsens relief Musernes dans på Helikon, A705, som sandsynligvis blev udført som et billede på det åndfulde liv, der udfoldede sig, når muserne – dvs. familiens Schubarts kunstnervenner – opholdt sig / dansede på Helikon – dvs. Montenero.

 6. Dvs. Jacqueline Schubart.

 7. Familien Schubart rejste faktisk til Rom og blev der til medio november 1808.

 8. Thorvaldsen dukkede ikke op, men blev i Rom, se hans brev af 20.8.1808.

 9. Dvs. den 10. september, Jacqueline Schubarts fødselsdag, som Thorvaldsen tidligere havde været med til at holde. Han plejede at give hende en tegning i fødselsdagsgave, se Tegninger foræret til familien Schubart.

 10. Den danske maler J.L. Lund.

 11. Dvs. den danske maler Johan Georg Wahl.

 12. Sandsynligvis en skitse til J.L. Lunds andet historiemaleri Pyrrhus og Andromache ved Hektors grav, 1807-10. Læs mere om dette i Lunds biografi.

 13. Dvs. den tyske maler Johan Christian Eberlein.

 14. Eberleins værk med motivet Den hellige familie – dvs. Jesus, jomfru Maria og Josef – kendes p.t. ikke.

 15. Dvs. den tyske billedhugger Ernst Gottlob Matthäi.
  De værker af Matthäi, der nævnes i det følgende, kendes p.t. ikke.

 16. De fire store vaser eller urner er ikke identificerede. Der har antagelig været tale om dekorative vaser, muligvis med antikke motiver.

Sidst opdateret 18.01.2016