14.7.1831

Afsender

Fritz Paulsen

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, hvori der ses aftryk af en oval signet. Et våbenskjold uden motiv omkrandset af blomsterranker.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Nobile Sigr / Commendatore Thorwaldsen / à / Rome / Via Sistina No 46.
Poststemplet: “18 LUOL[XXX]” og “PER LIVORNO”.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Trods sygdom skriver Paulsen for at lindre savnet over de stunder, han nylig har tilbragt sammen med Thorvaldsen. Han er ankommet til Livorno til et bestilt logi og sender hilsner til Elisa og de kvindelige medlemmer af Buti-familien, som igen skal hilse Adolf Senff og F.F. Friis. Fru Horn sender også hilsner.

Dokument

Høystærede Herr Etatsraad Thorwaldsen!

Saa lidet som man egentlig i almindelighed føler sig oplagt til at skrive eller til Forrettninger naar man er upasligI = hvilket endnu er Tilfeldet med mig, da jeg som Følge af Reisen, i min Sygdom er gaaet tilbage, og derfor befinder mig mindre Vel end da jeg forlod Rom = saa er det dog Trang for mit Hierte at underholde mig nogle Øyeblikke med Dem Høystærede Herr Etatsraad, som en liden Erstattning for det store Savn, ikke mere at være hos Dem og med Dem. –
Uden Vanskelighed ankom viII hertil den 12te Kl 5 Eftermiddag, hvor jeg forefandt det forud bestilte QuarteerIII i Orden, og har seenere hævet alle de smaae Vanskeligheder der som oftest møder hvor man paa nye etablerer sig. –
Min hierteligste venligste Hilsen til EliseIV – hos den brave Mad: ButtiV og Hendes huslige vakkre DøttreVI beder jeg mig bragt i venligst Erindring. –
Alle 3 unge PigerVII beder jeg overdraget at formelde min Hilsen til Herr SenffVIII naar han som almindelig Kl 12½ converserer disse ved hans Frokost. Victoria overtager sig vist at hilse Philosophen Herr FriisIX fra mig. –
Frue HornX anbefaler sig Deres venskabelige Erindring og hilser Elise hiertelig. – Med største Høyagtelse og uindskrænket Hengivenhed Deres uforanderlige

F. Paulsen!

Livorno den 14 Juli 1831.

Generel kommentar

På brevets udskritsside, nær seglet (tegningen skal ses på samme måde som seglets motiv), har en ukendt hånd (Thorvaldsen?) med et spinkelt blyantsrids tegnet et genitialia masculina externa.

Arkivplacering

m16 1831, nr. 67

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Paulsens var syg af gulsot, jf. hans brev til Thorvaldsen af 23.9.1831.

  2. Det er spørgsmålet, hvem “vi’et” her indbefatter. Paulsen kan have rejst sammen med prinsesse Charlotte Frederikke, som han blev ansat som kammerherre for, da hun flyttede til Italien i 1831. Når han hilser fra Fru Horn, tyder det imidlertid på, at hun (også) var hans rejsepartner.

  3. Dvs. en bolig af midlertidig art, et logi, jf. Ordbog over det danske Sprog, betydning 4.2 af Kvarter.

  4. Elisa Thorvaldsen, Thorvaldsens datter.

  5. Anna Maria Buti, pensionatværtinden i Casa Buti, hvor bl.a. Thorvaldsen boede.

  6. Dvs. Elena, Vittoria og Olympia Buti, alle døtre af Anna Maria Buti.

  7. Dvs. Elena, Vittoria og Olympia Buti, alle døtre af Anna Maria Buti.

  8. Den tyske maler Adolf Senff, der ligesom Thorvaldsen boede i Casa Buti.

  9. Dvs. formodentlig den danske arkitekt Frederik Ferdinand Friis, der opholdt sig i Rom 1828-30.

  10. Den omtalte Fru Horn er p.t. kun sporadisk identificeret.

Sidst opdateret 17.02.2020