27.5.1828

Afsender

Andrea Acquistapace

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigre Sigre Pne Colomo / Il Sige Cavre Thorwalsen. / S.P.MI

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Acquistapace skriver til Thorvaldsen vedr. en planlagt udflugt til en vigna.

Dokument

Casa 27. Mago. 1828.
Sigre. Cavre. Amico e Pne Stimo
Le minacce del tempo di jeri sera fecero risolvere la CommareII a differire al prossimo Martedi la gita alla vignaIII, anche sul riflesso, che nel caso di pioggia, o di troppo fresco rimanesse pregiudicato il di Lei BambinoIV con il vajoloV innestato. Io medo. ne prevenni jeri sera la Sigra. Anna MariaVI, che rimane fissa in appuntamento per Martedi prossimo.
La Commare dunque attendo questa mattina il solito favore della sua Compagnia a quell’ora che più le accommoda, ed io con ossequio ed amicizia mi protesto
Umo Dmo Serve
Anda. Acquistapace

Arkivplacering

m13 1828, nr. 56

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. For tydning af forkortelserne, se listen Italienske forkortelser.

  2. Dvs. formentlig comara, nabo, men på dialekt kan det også betyde gudmoder, hustru eller snakkesagelig kvinde. Formentlig er der tale om Catarina Benaglia, der var gift med Acquistapace.

  3. Det vides p.t. ikke hvilken vigna, der her er tale om. Der kunne være tale om den, der omtales i Diario di Roma nr. 6, 20.1.1838, p. 4, som havende tilhørt Acquistapaces enke Catarina Benaglia. I givet fald lå den udenfor Porta S. Lorenzo.

  4. Det er usikkert, om der her er tale om et barn af Thorvaldsen eller af den føromtalte Commara, dvs. Catarina Benaglia. Sandsynligheden taler for det sidste, eftersom Thorvaldsens søn, Carlo Alberto, døde allerede 1811. Han havde på daværende tidspunkt dermed kun datteren Elisa, hvilket ville have være angivet i hunkøn.

  5. Det vides ikke, hvilken sygdom barnet led af.

  6. Her kan der enten være tale om Thorvaldsens periodevise kæreste og moderen til hans to dokumenterede børn, Anna Maria Uhden, eller værtinden i pensionatet, hvor Thorvaldsen boede, Anna Maria Buti.

Sidst opdateret 21.02.2020