27.4.1801

Afsender

J.C. Ulrich

Afsendersted

Livorno

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorwaldsen / Pensionnaire de l’Accademie / Royale de Dannemarc / Rome. / Al Caffé GrecoI / Strada Condotti.
Tilskrift: Mons.r B. Thorwaldsen / Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Som opfølgning på sine tidligere breve meddeler Ulrich, at han ikke kan frikøbe Thorvaldsens to kasser stilet til Kunstakademiet fra handelsfirmaet Jaume & Schwarz’ konkursbo uden en skrivelse fra den danske konsul i Rom, Georg Zoëga.

Dokument

Livorne ce 27 Avril 1801

Monsieur!
Inclus a l’honneur de votre lettreII du 24. Court. j’ai bien trouvé celle que vous y aviés jointe pour Mrs Jaume & SchwartzIII affin qu’ils me consignent libremt. les Deux CaissesIV pr l’academie Royale a Copenhaque, mais ils m’ont repondu ne point vous Connaitre & l’Envoy leurs ayant eté fait par Mr. le Consul ZoegaV, il est necessaire que vous vous fassiés faire un ordreVI de lui en votre faveur & que me pourrés endosser, alors la Chose Sera en regle & je pourrai les retirer de suite, dommagee Seulem[en]t. qu’il n’y a pas encore d’occasion pr. leurs Emberquem[en]tVII.
J’ai l’honneur de vous saluer

J.Cphe Ulrich

Generel kommentar

Dette brev omhandler to af de kasser, som Thorvaldsen sendte til Kunstakademiet i de første år af sit ophold i Rom, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Arkivplacering

m1 1801, nr. 7

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 171.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. På dette tidspunkt boede Thorvaldsen antagelig i Via Sistina 141, se Thorvaldsens bopæle, men modtog øjensynlig post i den berømte Caffè Greco, der hyppigt blev anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

  2. Thorvaldsen brev af 24.4.1801 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.

  3. Handels- og speditionsfirmaet Jaume & Schwarz i Livorno.

  4. Thorvaldsen havde i foråret 1800 sendt de to kasser til Jaume & Schwarz i Livorno, se fragtbrevet 17.3.1800 og 29.3.1800. Firmaet var i mellemtiden gået konkurs, og kasserne var nu indefrosset i konkursboet. Ulrich havde i brev af 16.3.1801 tilbudt at frikøbe kasserne og sørge for deres videretransport mod København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

  5. Dvs. Thorvaldsens ven, den danske konsul i Rom Georg Zoëga.

  6. Ulrich havde i sit foregående brev af 13.4.1801 anmodet Thorvaldsen selv om en lignende “ordre” til firmaet. Men da det øjensynlig var Zoëga, der havde stået som afsender af kasserne fra Rom, var et stykke papir fra denne nødvendigt.
    Skrivelsen fra Zoëga/Thorvaldsen kendes ikke i dag, men blev afsendt 1.5.1801, som det fremgår af det følgende brev af 11.5.1801 fra Ulrich, se evt. listen over forsvundne breve.

  7. Ulrich hentyder til, at vanskelighederne med at få kasserne bragt videre med et dansk skib var blevet større pga. krigsurolighederne mellem England og Danmark i foråret 1801.

Sidst opdateret 29.04.2015