18.10.1805-26.4.1806

Afsender

Camillo Landini

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen, se evt. generel kommentar.

Resumé

Landini kvitterer for Thorvaldsens betaling for hugningen af Bacchus.

Dokument

AdiI 18.8bre 1805
Ho ricevuto dal Sig[no]r. Thorvaldsen a conto
del BaccoII Piastre sei DicoIII.              6.
          Landini
Adi 25. d[ett]o.
E più ho ricevuto PiastreIV otto Dico 8
          Landini
Adi 1.9bre d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre sei Dico.   6.
        Landini
Adi 2. d[ett]o.
E più ricevuto Piastre cinque Dico 5.
        Landini
Adi 8. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre dieci Dico 10.
        Landini
Adi 19. d[ett]o.
E più ricevuto Piastre sei Dico         6.
        Landini
Adi 29. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre sei Dico    6.
         Landini
Adi 10. Xbre.
E più ho ricevuto Piaser. quattro Dico 4.
         Landini
Adi 18. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre quattro Dico 4.
         Landini
Adi 25. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre quattro Dico 4.
         Landini
1806.12. Gennajo
E più ho ricevuto Piastre nove Dico     9.
         Landini
Adi 5. Febbrajo d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre otto Dico     8.
E più tre 3.
         Landini
Adi 16. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre sei Dico     6.
         Landini
Adi 8. Marzo d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre dieci Di[c]o 10.
         Landini
Adi 17. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre cinque       5.
         Landini
Adi 4. Aprile. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre nove Dico 9.
         Landini
Adi 21. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre dodici Dico 12
         Landini
Adi 26. d[ett]o.
E più ho ricevuto Piastre sei Dico       6
         Landini

Generel kommentar

På denne kvittering, antagelig en art lønseddel, har Camillo Landini anført de beløb, han af Thorvaldsen har modtaget i perioden 18.10.1805 til 26.4.1806 for at hugge statuen Bacchus. Landini nævner Bacchus-statuen i brev af 30.8.1805 til Thorvaldsen og skriver, at han kort efter vil påbegynde arbejdet. I brev af 7.9.1805 beretter Stanley fra værkstedet: “Venus er nu ganske afraspet og noget af Hovedet paa Bachus[,] snart Venter disse paa Din Polise[ri]ng”. Det kan derfor antages, at Landini påbegyndte arbejdet med Bacchus i begyndelsen af september. Stanleys meddelelse om, at udførelsen af statuerne skulle være så fremskreden, at Thorvaldsen allerede på dette tidspunkt kunne færdiggøre dem, gælder sandsynligvis kun Venus.
Tesan, op. cit., tror fejlagtigt, at Landini påbegyndte hugningen af Bacchus-statuen 18.8.1805. Dette skyldes sandsynligvis en misforståelse i angivelsen af dato “18.8bre 1805”.
Af kvitteringen ses det, at lønningsdagen i oktober, november og december for det meste faldt en fredag. I de følgende måneder frem til april synes der ikke længere at være nogen systematik i udbetalingen. Landinis gennemsnitlige månedslån var ca. 20 piastre, men størrelsen af udbetalingen varierede en del, hvilket muligvis kan skyldes, at Landini arbejdede på andre værker samtidig. Desuden fremgår det, at Landini også blev aflønnet på helligdage, bl.a. 1. og 2. november og juledag. Det er derudover værd at bemærke, at lønningsdagen 8.3.1805 faldt sammen med Thorvaldsens romerske fødelsdag, dagen hvor Thorvaldsen otte år tidligere ankom til Rom. Thorvaldsen fejrede hvert år dagen som sin anden fødselsdag og har på denne dag ikke glemt sin medarbejder i værkstedet.

Arkivplacering

gmI, nr. 65

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2

Kommentarer

  1. Dvs. “Nel dí, nel giorno”. En måde hvorpå man i bureaukratisk sprogbrug indikerede dateringen.

  2. Thorvaldsens Bacchus-statue, A2, modelleret i 1804 var blandt de statuer, som grevinde Vorontsova bestilte i marmor hos billedhuggeren i vinteren 1803-04. Marmoreksemplaret er antagelig gået tabt. Se evt. referenceartikel om Vorontsovas bestilling.

  3. Antagelig en fast vending brugt i regnskabsføring, der omtrentlig kan oversættes med “det vil sige”.

  4. Piastre var en stor italiensk sølvmønt, som blev slået bl.a. i Kirkestaten. Se referenceartiklen Møntenheder.

Sidst opdateret 28.09.2018