Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3571 af 10225
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med et motiv,k som viser et våbenskjold omkanset af stejlende væddere(?).

29.11.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. Til / Herr EtatsRaad og Ridder / Alberto Thorwaldsen / i Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn den 29 Nov: 1824

En meget geskikt Dansk Architekt, navnlig Schmidt, agter at foretage sig en Reise til Italien, og vil have den Glæde at see Dem min søde Ven Thorwaldsen. At anbefale ham til Deres Godhed, behøver jeg ikke thi han er jo en Dansk Mand. Han reiser, tildeels med Regiæringens Understøttelse; til deels ogsaa ved Venners, og ædle Mænds Bidrag. Jeg misunder ham den Lykke at see Dem min bedste Ven; men i næste Aar haaber jeg ogsaa at kunde komme til Dem, og omfavne Dem.
Schmidt er en meget duelig Mand. De vil finde Fornoyelse ved at giøre hans Bekiendtskab. Hils alle gode Venner i Rom. Jeg længes gyselig efter Italien, skiøndt jeg er overmaade lykkelig i det kiere Fædreneland.
Lev vel! og tænk undertiden paa Deres hengivne Ven

Baron Schubart

Jeg befinder mig raskere end nogensinde, og det er ubegribelig for min Alder –

Arkivplacering
m9 1824, nr. 99
Sidst opdateret 10.05.2011 Print