Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2134 af 10225
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt motiv.

1.2.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto / Thorwaldsen, Celebre Sculpteur / Danois etc. / a Roma / par bonté / avec compliment del’ Sr Luigi Chiavéri

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Pisa den 1e Februari 1819

Jeg tilskikker Dem indsluttet, min bedste Thorwaldsen to Breve til Ingemann og Provst Schmidt. Vær saa god at besørge dem, og skulle Digteren Ingemann alt være afreist til Neapel, saa er De nok saa god, at sende ham det, i det skiønne Partenope.
Idag reiser min Ven Prinds Czetwertynski fra Florenz af til Rom. Jeg har medgivet ham et Brev til Dem, og jeg er vis paa at De tager venlig imod denne eyegode Mand, og hans interessante Familie som vil vide at skattere Dem, og at kiende Deres heele Værd.
Consul Chiaveri tilskriver mig, at De ikke har befunden Dem ret vel i de sidste Dage. Det giør mig inderlig ondt, og jeg haaber, snart at faae gode Efteretninger fra en Ven som jeg saa høyligen elsker. Det kolde, og foranderlige Vejr har ventelig været Skyld deri; thi ogsaa her, og i Florenz, har der været mange syge. Nu er Kulden forbi, hvortil ogsaa jeg glæder mig af Hiertet.
Den 28de. Januari indviede jeg Deres to mageløse Basreliefs af Aurora og Natten. De vare nogle Dage tilforn, fra Livorno ankomne, og bleve udpakkede, samt udstillet til Skue, vor Konges Fødselsdag. Ingemanns prægtige Digte bleve ved denne Leylighed forelæste, og beundrede. De ere sandelig skiønne.
Hils den gode Freund, og bed ham at give mig Efteretninger om Dem, og om hans Arbeider.
Hils den gode Chechina Mackenzie og hendes Tante Proby fra

Deres oprigtige Ven

Baron Schubart

Arkivplacering
m6 1819, nr. 9
Sidst opdateret 10.05.2011 Print