Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1229 af 10225
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt motiv.

19.3.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sig.r / Sigr Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Prof.e di Scultura all’ accademuia Reale / delle belle arti di Copenhagen / a Rome.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Neapel d: 19.de Marts 1813

Jeg har modtaget vedlagte Brev til Dem fra den Kongelige Bygnings Comission i Kiøbenhavn. Gid det maatte indeholde noget godt! Med sandeste Fornøyelse har jeg erfaret af Brøderne Rieppenhausen at De min gode Thorwaldsen har faaet to Cariatider at udarbeyde i Marmor for et Monument i Varschau. Denne Efteretning har meget glædet mig; og saa har den unge Bethmann sagt mig, at han har bestilt en Gravsteen hos Dem til Minde for hans afdøde Broder, hvilket ikke mindre har fornøyet mig.

Jeg kan have den Glæde at sige Dem, at vor fortreffelige Ven Brøndsted er endelig ankommen til Italien. Jeg har havt Brev fra ham fra Ottranto hvor han holder Quarantaine. Han kan ventes her til Neapel sidst i denne Maaned.

For Guds Skyld min bedste Thorwaldsen, lad mig vide om De har funden nogle skikkelige Værelser for os i Rom ? Jeg troer at vi den 25 eller 26 April kan ankomme did. Dagen kan jeg ikke nøye bestemme, fordi baade min Kone og jeg maae bruge en Cour her under Ledelse af den fortreffelige Læge som har frelst mit Liv. Forresten er jeg fuldkommen vel. Min Helbred giør daglig Fremskridt, og man forsikrer at jeg er bleven 10 Aar yngre. Jeg haaber derfor at omfavne Dem min gode Ven med et glad Hierte, og i bedste Sundheds Tilstand. Min stakkels Kone er stedse lidende; thi min Sygdom har givet hendes Helbred et slemt Stød. Nu bruger hun de Lægemidler som den brave Guibillier foreskriver hende, og hun bemærker allerede en ønskelig Virkning af denne Mands fortriinlige Fremgangs-Maade.

Vær saa god at hilse paa det flittigste den vakre Herr Malling. Man forsikrer mig at han kommer til Neapel. Gid det var saa vel!

Canova reiser bort om nogle Dage efter at have modeleret Dronningen. Man har behandlet ham her med største Udmærkelse.

Nu lev vel min bedste Ven, og ynd Deres hengivne Landsmand

B Schubart

Arkivplacering
m3 1813, nr. 7
Sidst opdateret 10.05.2011 Print