Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3983 af 10122
Afsender Dato Modtager
N.P. Holbech [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med Slyngmonogram af initialerne “NH”.

Antagelig omkring 1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet knytter sig til Holbechs ophold i Rom. Holbech rejste som privatsekretær for en engelske gesandt først til England 1824 og senere til Italien, hvor han opholdt sig til 1834.
Brevet må desuden knyttes sammen med de øvrige overleverede og daterede breve fra Holbech i Arkivet. De falder alle 1827-1828, dermed synes brevet antagelig at være afsendt omkring 1827.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorwaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad!
Jeg beder Dem meget at undskylde min Sladdervornhed, at fortælle Dem at Hr Hall havde tabt sit Uhr, som skulde have været en Hemmelighed; men det blev fortalt mig i et saadant Sprog at jeg ikke kunde tage det i anden Mening, end at det allerede var bekjendt.
Jeg haaber altsaa at Hr Etatsraaden vil være af den Godhed ikke at lade Dem mærke med det. –

Jeg er med største
Høiagtelse


Hr Etatsraaden’s

underdanigste Tjener
N.P. Holbech

Arkivplacering
m26 I, nr. 48
Sidst opdateret 13.01.2013 Print