Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6686 af 10239
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “[SI]GIL : REG : ACAD : PIC[T]O[R] [SCU]LPT ARCHITECTORUMQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 5. Mai. 35.” og “ROMA 18 APR 1835”.

27.4.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Sgre Illusstrissmo Caval.re Alb. Thorvaldsen / Scultore celebre pp. / à / Roma.
Tilskrift: Til / Akademiets Directeur, Hr Etatsraad / Thorvaldsen, R. af D. D.M. p.p.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Akademiet finder sig ved en fra det Kongelige Admiralitets og Commissariats Cellegio modtagen Skrivelse foranlediget til at underrette Deres Høivelbaarenhed om,

“at Hans Majestæt under 26 April d.A. allernaadigst har bestemt, at den til Middelhavet intenderede Fregat Bellona, naar den ikke sidst i Juny, eller, efter hvad Chefen desangaaende erfarer, i de første Dage af Julii Maaned næstkommende, kan faae de af Etatsraad Thorvaldsens Arbeider, som Fregatten skal afhente, til Indskibning, maa til den Tid forlade Livorno og retournere hertil.”

Hvilket Akademiet saaledes ifølge allerhøieste Befaling har den Ære at bringe til Deres nærmere Underretning.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 27 April 1835.

C W Eckersberg Thiele
Arkivplacering
m20 1835, nr. 32
Sidst opdateret 10.05.2011 Print