Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6630 af 10239
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “SIGIL : REG : ACAD : PICT[O]R SCUL[PT] ARCH[IT]ECTORUMQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. [HA]MBURG [XX.] F[ebr.] [X]5.” og “ROMA [X]3 FEB 1835”.

26.1.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Sgr Cavalre Alb. Thorvaldsen. / Conseg.ler di State del Re di Da. / nimarca pp / à Roma / fr. Ge.
Tilskrift: Til / Akademiets Directeur / Herr Etatsraad B. Thorvaldsen / Commandeur af Dannebroge og D.M.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det er Akademiet særdeles behageligt, herved at kunne underrette Herr Etatsraaden om, at det under 25.d d.M. allernaadigst har behaget Hans Majestæt at tilkjendegive, at en Kongelig Fregat er intenderet at udsendes til Middelhavet i næste Foraar og at den efter allerhøieste Ordre skal anløbe Livorno, for der at indtage de Kunstsager, som De maatte have færdige til Afsendelse.

Akademiet, som høiligen glæder sig ved det Haab, saaledes atter at kunne udvide sit Kjendskab til Deres ypperlige Værkers store Kreds, undlader ikke at benytte denne Anledning til at anmode Dem om, at De med denne forestaaende Leilighed vilde have i Erindring at meddele Akademiets Samling saadanne af Deres afformede Arbeider i Gipsafstøbning, som vi endnu ikke besidde.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 26 Januar 1835.


C W Eckersberg Thiele


Arkivplacering
m20 1835, nr. 3
Sidst opdateret 10.05.2011 Print